Opmerking over copyrights

De volledige inhoud van deze website mag alleen gebruikt worden voor het online bekijken ervan en mag alleen gebruikt worden buiten deze functie met schriftelijke toestemming van CTS BeNeLux bvba.

Nota over de garantie en bewijs van afstand

De inhoud van deze online aanbieding worden regelmatig zorgvuldig gecontroleerd. De juistheid van de inhoud, de volledigheid en actuele staat kunnen echter niet bevestigd worden door CTS BeNeLux bvba.

CTS BeNeLux bvba biedt alle inhoud aan zonder garantie van welke aard dan ook. CTS BeNeLux bvba sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die uit het gebruik van deze internetpresentatie kan voortvloeien, voor zover deze niet te wijten is aan de opzet of nalatigheid van CTS BeNeLux bvba.

CTS BeNeLux bvba distantieert zich van alle inhoud van pagina's gekoppeld aan deze website en maakt die inhoud zich niet eigen .