CTS wil een alternatief zijn op de markt van klimaatsimulatie apparatuur. Hiervoor kunnen zij terugvallen op een moderne slanke en flexibele ondernemingsstructuur. Deze structuur gekoppeld aan de expertise betreft de klimaatsimulatie en de modulaire opbouw van de apparaten, zorgt voor kwalitatief hoge en zeer betrouwbare producten. Deze producten zijn dankzij het reduceren van de montage- en fabricatietijden ook op economisch vlak zeer interessant voor de klant.

Voor de klimaatsimulatie ontwikkelen, projecteren en stellen wij de installaties samen, op maat van de klant. CTS beschikt over een groot pallet aan standaard toestellen. Alle toestellen en installaties worden in de moderne werkplaats samengebouwd, getest en op klantenvraag ook in de fabriek afgenomen. Ook zien wij het als een deel van onze taak om de klant steeds bij te staan en te adviseren op technisch en economisch vlak wat de keuze en opbouw betreft van een installatie. Deze vorm van consultancy is natuurlijk geheel vrijblijvend en niet bindend.

Volgende parameters die een invloed hebben op de rondom ons heersende omgevingscondities kunnen gesimuleerd worden
 • Koude
 • Warmte
 • Vocht
 • Licht
 • Vibratie
 • Druk
 • ...
Deze condities worden onder andere onderzocht in volgende industrietakken
 • Automobiel
 • Onderzoekslaboratoria
 • Kwaliteitslaboratoria
 • Elektronica-industrie
 • Lucht- en ruimtevaart
 • Farmacie
 • Biomedische industrie
 • Plantenonderzoek
 • Universiteiten
 • Productie
 • ...
Onze Certificaten